תחזוקת גנרטור דיזל


גנרטורים מהווים גיבוי לפעולה תקינה של הבית, בניין, מפעל או העסק בזמן נפילת רשת חברת החשמל. מכאן הצורך להקפיד שבשעת חירום טיב הסולר וכמותו , אבטחת אספקת סולר איכותי במקרה של נפילת רשת חברת החשמל חשובה לאין ערוך

חובה לבצע תחזוקה נכונה של הגנרטור במספר פעולות :

פעם בחודש מומלץ להפעיל את הגנרטור. לפני ההפעלה ובכל בדיקה יזומה של פעילות הגנרטור חובה לבדוק :

# מים במצנן # שמן במדיד # כמות הסולר במיכל # מים במצברים וניקיון הקוטבים
יש להעביר למצב ידני ולהפעיל 10 דקות , לאחר מכן  להחזיר את הגנרטור למצב אוטומטי ולאפשר לגנרטור להפסיק .

פעם ב 3 או 4 חודשים מומלץ לבצע תקינות הפעלה אוטומטית  :

הפסקת חשמל יזומה מהלוח הציבורי, על-ידי ניתוק הפיקוד, ובכך לגרום לכניסת הגנרטור לפעולה , לוודא שהגנרטור מבצע החלפה ונכנס לעבודה , לאחר 5 דקות יש להחזיר את פיקוד הגנרטור ולוודא שהגנרטור מפסיק לבד את עבודתו

תחזוקה פעם בשנה חובה לבצע טיפול שנתי לגנרטור :

# החלפת פילטרים ,  שמן , סולר ואוויר  , החלפת שמן מנוע
# בדיקת מצברים וטעינה , מצנן קירור מים , נזילות , לחץ שמן, חום מנוע , מד סולר
# בדיקת מתח ,  החלפה אוטומטית .
בסיום הטיפול לדרוש אישור תקינות הגנרטור , ע"י טכנאי מוסמך .

אספקת סולר לחניונים תת קרקעיים, חדרי שירות , וגנרטורים בקומות גבוהות בתאום מראש .

מבין המכליות העומדים לרשותנו גם מכלית בעלת צנרת ארוכה במיוחד, משאבות מיוחדות לפתרונות מגוונים וכן ציוד מדידה מדויק  לכמויות קטנות להבטחת אמינות השרות והכמות .