אחזקת צובר / ניקוי מיכל


כתוצאה מכך הסולר מאבד בהדרגה את התכונות האנרגטיות וביצועי ההנעה שלו נפגעים, צריכת הדלק עולה והספק המנוע יורד, מסנני הדלק עלולים להיסתם במהירות וחלקי מנוע יקרים כמו מזרקים, מרססים ואטמים עלולים להינזק כאשר מדובר בסולר תחבורה וכן בסולר הסקה שכתוצאה מכך נפגעת מערכת ההסקה עד כדי סתימת התנור וצורך להחלפת המבער ע"י טכנאי .

כיצד נוצר הזיהום?

באזורי אקלים לחים או כתוצאה מחדירת מים נוצרת התעבות מים בחלל המיכל, מולקולות המים מתאחדות עם מולקולות הסולר ונוצר תמהיל של שני הנוזלים.

נוכחות המים בסולר מעודדת היווצרותן של מושבות מיקרו-אורגניזמים (חיידקים) מ-3 קבוצות עיקריות:

 

1. פטריות

2. בקטריות

3. שמרים

 ניקוי וסינון סולר מאוחסן

על מנת להתקיים ולהתרבות החיידקים מעכלים את פח-מימני הדלק ומייצרים בוצה ופסולת.

הפתרון:
ניתן לבצע ניקוי וסינון של הסולר להשבתו למצבו הראשוני, ולהימנע מהעלויות הגבוהות הכרוכות בהחלפת הסולר הישן בחדש .

תחזוקת המכיל אחת לתקופה בהתאמה לאזור ולתדירות השימוש בסולר המשתנה ממערכת למערכת ומאזור אקלים אחד למשנהו .