אחזקת מיכל דלק


אחזקת מיכל דלק


מומלץ אחת לשנה לנקז את העודפים, של מיכל / צובר ולבצע ניקיון יסודי מהבוצה והלכלוך  , ניתן להזמין שרות טכני למכל כולל סילוק העודפים והלכלוך בעלות מופחתת ללקוחותינו .